محسن جونمحسن جون، تا این لحظه 9 سال و 5 ماه و 21 روز سن دارد
مهدیمهدی، تا این لحظه 5 ماه و 15 روز سن دارد

روزگار محسن

یا الله

فرزند عزیزم

امروز برایت اینگونه دعا کردم!خـــــــــــــــــــــدایا!

جز خودت به دیگـــــــری واگذارش نکن! تویی پروردگار او!

پس قرار ده بی نیازی در نفسش! یقین در دلش!

اخلاص در کردارش! روشنی در دیـــــــــده اش! بصیرت در قلبش!

و روزی پر برکت در زندگیش!

❤ آمیـــــــــــــــــــــــــــــن ❤